Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Müşteri memnuniyeti:

Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak her koşulda “müşteri memnuniyetini’’ en üst seviyede tutmayı kendisine hedef edinmiştir. Müşteri odaklı çalışma prensibiyle; müşteri şikayetlerini, etkili ve verimli bir şekilde ele alarak çözüme kavuşturur.

 

Sürekli gelişim:

Sürekli gelişim için yeni projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri şikayetlerini süreç gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanır. Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirip geliştirmeyi ilke edinmiştir. Entegre Yönetim Sistemi hedeflerini periyodik olarak gözden geçirerek, çalışanlarına, kalite ve gıda güvenliğine, çevreye, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaptığı yatırımlar ve düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi mümkün kılar.

 

Gıda güvenliği:

Faaliyet alanı içerisinde tüketicilerinin; yurtiçi ve yurtdışı pazarlarının beklentilerini tam olarak karşılar, güvenle tüketebilecekleri ürünleri gıda mevzuatları, yasalara ve otantisiteye karşı uygun olarak üreterek, sağlıklı  ve güvenilir gıdalar sunar.

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi gereklerini tüm çalışanların katkılarıyla sorumluluk duygusu içerisinde uygular.

 

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bilinci:

Faaliyet alanı içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar, kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanımı ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir ve içinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşır.

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı,    değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.

Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak. Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek. Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak. İş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak uygun işçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle desteleyerek güçlendirmektir.